Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Za lakše snalaženje
Locked
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 8
Joined: 13 May 2017, 11:05

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Post by admin »

GDPR ili Opća uredba o zaštiti osobnih podataka počet će se u Republici Hrvatskoj primjenjivati od 25. svibnja ove godine pa bismo vas u vezi s time htjeli upozoriti na neke pojedinosti.

Forum je vlasništvo Udruge za promicanje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture naprednim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama Jagor pa ta udruga i odgovara za zaštitu vaših osobnih podataka.

Prema GDPR-u osobnim se podacima smatraju: ime, adresa, adresa elektroničke pošte, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagova i kolačića na web-stranicama, telefonski broj, fotografija, videosnimke pojedinaca, OIB, biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka), genetički podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Prilikom registracije povjeravate nam samo dio svojih podataka – prijavljujete se pod nadimkom, ali s elektroničkom adresom koja sadržava vaše ime, što ćemo držati u strogoj tajnosti i ni u kom slučaju nećemo odavati trećim stranama. Jedina su iznimka od ovoga policijski ili sudski nalog prema kojemu smo dužni na uvid dati ime ili IP adresu korisnika nad kojim je u tijeku istražni postupak. Kolačići se podrazumijevaju, bez njih se ne biste mogli ni registrirati ni logirati. U postovima, međutim, sami otkrivate ili skrivate svoj identitet. Za takve podatke, dakle, podatke koji sami objavite, ne odgovaramo, a o podacima koje netko objavi protiv vaše volje ili znanja molimo da nas obavijestite.User avatar
admin
Site Admin
Posts: 8
Joined: 13 May 2017, 11:05

Post by admin »

Servis Akismet, koji služi za borbu protiv spambotova, instaliran je na forum prije nekoliko dana. Podatke koje provjerava - uglavnom su to elektroničke adrese koje služe za registraciju - na serverima drži najviše tri mjeseca, nakon čega ih briše. Pravila o privatnosti, zaštiti podataka i ostalim tehnikalijama nalaze se ovdje, na engleskom jeziku.

Locked